Om Oss/Kontakt

Hej och välkomna till Steampunk Group.

Vi är två steampunk/skrot konstnärer som gör allt av allt,lampor,möbler,mm.mm.
Vi åtar oss även beställnings jobb,så som inredning av utställnings montrar,affärer,restauranger.mm,mm.

Kontakt

Email: steampunkgroup.se@gmail.com
Telefon Mats: 0708396604
Telefon Ivar: 0760881461

Mats

Mats kommer ursprungligen från Malmö men flyttade till Oskarshamn vid 10 års ålder.Skrot, vackra saker och det lite udda har alltid varit ett intresse han haft.Han har bland annat hållt på att renovera vackra antika/retro cyklar.Men han har på senare år fått öga för lampor och inrednings detaljer där han får leva ut sin kreativitet.

Ivar

Ivar är född i Norge, men flyttade till Sverige när han var 13 år. Redan i unga år började Ivar samla på gamla intressanta och vackra föremål, vilket han egentligen aldrig har slutat med. Som tonåring var Ivar punkare och trummis i ett punkband och musiken är ett intresse som alltid finns närvarande i Ivars liv. Det var också genom musiken som Ivar kom i kontakt med steampunk. Steampunkens skaparglädje och återvinningsfilosofi samt rörelsens stora intresse för gammal mekanik och tidig industrialism är en inspirationskälla för Ivars konstnärliga arbete.

I sitt skapande kombinerar Ivar återvunnet material till nya unika inredningsprodukter, främst lampor. Ivars produktion balanserar skickligt mellan teknisk finess, uppfinningsrikedom och konstnärlig känsla.

 

Steampunk är en stil som hämtar kraft från industrialismens vagga på 1800-talet och inspireras av bland annat kugghjul, klockor, mässing, läder och ångmaskinen. Punk beskriver att stilen kan uppfattas som rå, urban och utmanande. Steampunkrörelsen är på framfart.

 

 

Hello and welcome to Steampunk Group.

We are two steampunk / scrap artists who do all of everything, lamps, furniture, mm.
We also undertake ordering jobs, such as interior fittings, shops, restaurants, mm.

Mats

Mats originally came from Malmö, but moved to Oskarshamn at the age of 10. The crunch, beautiful things and the little odd have always been an interest he has. He has, among other things, been renovating beautiful antique / retro bikes. But in recent years Got an eye on lights and interior details where he is able to live out his creativity.

Ivar

Ivar was born in Norway, but moved to Sweden when he was 13 years old. Already in young years, Ivar began collecting old interesting and beautiful items, which he never really stopped. As a teenager, Ivar was punk and drummer in a punk band and the music is an interest that is always present in Ivar's life. It was also through the music that Ivar came into contact with steampunk. Steampunk's creative joy and recycling philosophy, as well as the great interest of the movement in ancient mechanics and early industrialism, is an inspiration for Ivar's artistic work.
In its creation, Ivar combines recycled materials into new unique interior products, mainly lamps. Ivar's production competently balances between technical finesse, ingenuity and artistic feel.
Steampunk is a style that captures power from the industrialism cradle of the 19th century and is inspired by, among other things, gears, watches, brass, leather and steam engine. Punk describes that the style can be perceived as raw, urban and challenging. Steampun movement is on the ramp.